ROBOTECH TO…

… kluczowa konferencja na polskim rynku w dziedzinie robotyki przemysłowej i technologii czujników. Podczas konferencji wiodący dostawcy, integratorzy systemów i użytkownicy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego wymienią się i podzielą doświadczeniami z branży. Będzie to również platforma dla praktyków i edukatorów do zaprezentowania i omówienia najnowszych innowacji, trendów, problemów i wyzwań, z jakimi się spotykają oraz zaproponowania najlepszych rozwiązań w dziedzinie robotyki przemysłowej i technologii czujników. W ciągu kilku ostatnich lat popyt na aplikacje zrobotyzowane ciągle rósł. Jak czytamy w grudniowym numerze „Control Engineering Polska”, polski rynek robotów przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie. Polskie firmy coraz częściej inwestują w roboty przemysłowe, których zakres zastosowań zwiększa się nieustannie wraz z rozwojem kluczowych technologii.

Zagadnienia poruszane na konferencji obejmują:

gupadoc  Jak wybrać robota przemysłowego dla Twoich potrzeb  gupadoc  Robotyka i elastyczna produkcja  gupadoc Robotyka i Fabryka 4.0
gupadoc  Współpraca między robotem a człowiekiem (tzw. Collaborative Robotics)  gupadoc  Trendy ku ulepszeniu zwrotu z inwestycji (ROI)  gupadoc  Komputerowe systemy wspomagające w robotyce  gupadoc Nowoczesne technologie wykorzystywane w robotyce
gupadoc  Optymalizacja systemów połączeń na stanowiskach zrobotyzowanych  gupadoc  Wykorzystanie protokołów komunikacyjnych w robotyce
gupadoc  Roboty przemysłowe w nietypowych zastosowaniach  gupadoc   Techniczno-biznesowe aspekty inwestycji w robotyzację  gupadoc  Symulacja zrobotyzowanych procesów produkcyjnych

 

Na co zwracać uwagę inwestując w robotykę przemysłową?

Decyzja o zakupie robotów przemysłowych do swojego obiektu może być jedną z najważniejszych decyzji pod względem inwestycji i zaangażowania pracowników, ich szkolenia, bezpieczeństwa i innych kwestii. Podczas Robotech zaprezentujemy oferty wiodących dostawców robotyki w Polsce, a integratorzy, konsultanci i kierownicy pracujący w przemyśle robotycznym podzielą się studiami przypadku na temat funkcjonowania i wdrożenia robotyzacji produkcji w wybranych branżach przemysłu. Przedstawimy też najnowsze trendy w robotyce z czołowych technicznych wyższych uczelni.

Grupa Docelowa

gupadoc  Prezesi firm produkcyjnych  gupadoc  Właściciele firm produkcyjnych  gupadoc  Dyrektorzy m.in. Działów Inwestycji, Produkcji, Działalności operacyjnej, Techniczni  gupadoc  Automatycy  gupadoc  Elektrycy  gupadoc  Elektronicy  gupadoc  Kierownicy m.in. działów konstrukcyjno – technologicznych, technicznych, rozwoju, uruchomień, utrzymania ruchu, produkcji, projektów, kontroli jakości  gupadoc  Kadra inżynierska  gupadoc  Konstruktorzy  gupadoc  Konsultanci  gupadoc  Koordynatorzy działań produkcyjnych  gupadoc  Specjaliści m.in. ds. automatyki, robotyki, elektroniki, elektryki, utrzymania ruchu, rozwoju aplikacji, technicznych  gupadoc  Mechanicy  gupadoc  Menedżerowie produktów  gupadoc  Menedżerowie projektów  gupadoc  Technolodzy  gupadoc  Programiści i operatorzy maszyn i linii produkcyjnych  gupadoc  Asystenci m.in. działów technologii, automatyki, utrzymania ruchu, robotyki

Nasi Eksperci

 • Dobromiła Struzik-Włodarska
  Prowadząca, Inżynier robotyk, współwłaściciel robotycy.com

  OPIS TEMATU

  Absolwentka Politechniki Krakowskiej (kierunek Automatyka i Robotyka) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Stosunki Międzynarodowe). W 2006 r. podjęła pracę na terenie fabryki Volkswagena pod Poznaniem, w firmie świadczącej usługi utrzymania ruchu, jako robotyk-automatyk. Po prawie dwóch latach rozpoczęła trwającą do 2015 współpracę z Fiatem w Bielsku-Białej (czyli z przedsiębiorstwem FCA Powertrain Poland), jako inżynier utrzymania ruchu. Do obowiązków należało przede wszystkim wsparcie działu utrzymania ruchu przy bardziej zaawansowanych problemach na linii produkcyjnej, głównie związanych z robotami, dbałość o stacje w wymiarze prewencji UR i współpraca przy tworzeniu nowych stanowisk. Miała wpływ na rozwiązania zastosowane w hali produkcyjnej, aby nowe stanowiska były zoptymalizowane i wykorzystywały nowości na rynku rozwiązań przemysłowych. Od 5 lat prowadzi wraz z mężem firmę robotycy.com, zajmującą się przede wszystkim pisaniem i wdrażaniem programów na roboty przemysłowe w celu stworzenia nowych stanowisk lub dodania  kolejnych obsługiwanych produktów. Działanie obejmuje różne branże: spożywczą, drzewną, automotive itd. przy szeroko pojętym handlingu (również z conveor tracking), millingu, prasach, myjkach.
  Przez cały czas stara się też być obecna na spotkaniach branżowych, targach oraz seminariach w kraju i zagranicą – jest osobą znaną w środowisku robotyki. Swoją wiedzę uzupełnia na wielu kursach. Jej ostatnią pasją są zagadnienia clean code stosowane w robotyce.

 • Krzysztof Walas
  Adiunkt
  Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

  OPIS TEMATU

  Adiunkt w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej (IAiII), Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W trakcie studiów jeden semestr spędził, w ramach programu Socrates-Erasmus, na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku pracował jako asystent, a od października 2012 pracuje jako adiunkt w IAiII Politechniki Poznańskiej. Od 01.08.2014 do 30.09.2015 odbywał staż podoktorski na University of Birmingham, Wydział Informatyki, Laboratorium Robotów Inteligentnych, udział w projekcie PaCMan finansowanym z 7 Programu Ramowego.
  Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości. Jest autorem lub współautorem 32 publikacji. W latach 2011-13 był kierownikiem grantu Preludium finansowanego przez NCN. W bieżącym roku został lauretatem VII edycji konkursu Lider organizowanego przez NCBiR (3 lokata na liście rankingowej) i przez najbliższe 3 lata będzie kierownikiem projektu dotyczącego manipulacji obiektów elastycznych. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego – 1st International Workshop on Perception for Mobile Robots Autonomy – PEMRA 2012 oraz współorganizatorem UoB Highly Occluded Object Challenge (UoB-HOOC), w ramach 1st International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ICCV 2015, Santiago, Chile. W kolejnym roku był jednym z przewodniczących 2nd International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ECCV 2016, Amsterdam, Holandia. Od 2009 roku członek IEEE Robotics and Automation Society. Jest także narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. W swojej karierze prowadził także prelekcje dla dzieci i młodzieży podczas takich imprez jak Cyberbot – Festiwal Robotyki, Festiwal Nauki i Sztuki, Europejski Tydzień Robotyki oraz jako zaproszony gość w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 • Jarosław Panasiuk
  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

  Dr inż. Jarosław Panasiuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w roku 1999 na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności mechanika. W roku 2007 ukończył studia MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie pracuje na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT i zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyzacją produkcji, modelowaniem i projektowaniem układów robotyki oraz zagadnieniami dotyczącymi systemów wizyjnych i systemów automatyki budynkowej i sieci neuronowych. Jest pomysłodawcą i jednym z współtwórców największego w Polsce laboratoriów robotyki przemysłowej, które to laboratorium powstało na Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Laboratorium wyposażone jest w pełni funkcjonalne stanowiska przemysłowe z piętnastoma robotami firm ABB, FANUC, KUKA i MITSUBISHI i umożliwiające nauczanie zagadnień z zakresu robotyzacji i automatyzacji produkcji. Jarosław Panasiuk jest współautorem wielu prac badawczych realizowanych na potrzeby wojska oraz wielu artykułów zarówno prezentowanych na konferencjach jak i zamieszczonych w literaturze naukowej oraz prasie branżowej z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji. Zainteresowania naukowe i badania dr. inż. Jarosława Panasiuka skupiają się wokół tematyki programowania robotów i robotyzacji produkcji oraz systemów wizyjnych jak również innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, sztucznej inteligencji i broni przeciwlotniczej.

 • Krzysztof Kamiński
  Prezes zarządu spółki ALNEA

  OPIS TEMATU

  Absolwent Prawa i Administracji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenia produkcyjne zdobywał w takich firmach, jak: Michelin, Case New Holland, Kongsberg Automotive, ArcelorMittal i innych. Zajmował stanowiska od technologa, przez inżyniera procesu, inżyniera produktu, kierownika działu technicznego do kierownika produkcji i kierownika utrzymania ruchu. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa zarządu spółki ALNEA oraz kierownika naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. W tym obszarze spółka realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pod roboczą nazwą „oko dla robota”. W jego wyniku ma powstać elastyczny system pozycjonowania robota w przestrzeni, współpracujący z dostępnymi na rynku robotami. Firma ALNEA zajmuje się robotyzowaniem i automatyzowaniem procesów produkcyjnych, takich jak: szeroko pojęta produkcja elektroniki, montaż części, testy pneumatyczne i helowe, elektryczne i funkcjonalne, pakowanie, paletyzowanie, lutowanie, klejenie, plazmowanie, spawanie i inne. Ponadto firma ALNEA ściśle współpracuje z KUKA Robotics w dziedzinie lutowania, oferując pakiet lutujący ZEUS-100 dla robotów z rodziny AGILUS.

 • Mateusz Bach
  Specjalista ds. zrobotyzowanych linii produkcyjnych
  Intek Sp. z o.o.


  OPIS TEMATU

  W firmie Intek pracuje od trzech lat. Głównie zajmuje się projektowaniem i uruchamianiem zrobotyzowanych linii produkcyjnych oraz wdrażaniem nowych rozwiązań. Do zakresu obowiązków należy programowanie robotów przemysłowych, sterowników PLC, paneli HMI (interfejs komunikacyjny człowiek-maszyna). Absolwent wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie studiował automatykę i robotykę.

 • Andrzej Kozak
  CRP – certyfikowany ekspert w dziedzinie niezawodności Urząd Dozoru Technicznego

  OPIS TEMATU

  Dr inż. Andrzej Kozak jest pracownikiem Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.
  Specjalizuje się z analizach zagrożeń i ryzyka w przemyśle procesowym oraz w cyberbezpieczeństwie.
  Opracowuje metody kompleksowego, holistycznego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa w przemyśle obejmujące również sprawy niezawodności i cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania.
  Wykładowca akademicki – wykłady i seminaria na specjalistycznych studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa technicznego procesów przemysłowych . W 2011 uzyskał amerykański tytuł CRP - Certified Reliability Profesional.

 • Karol Kowalczyk
  Marketing Manager
  Balluff Sp. z o.o.


  OPIS TEMATU

  Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Z branżą automatyki przemysłowej i energetyki związany jest od 9 lat. Od 2016 roku pracuje w polskim oddziale firmy Balluff, niemieckiego producenta rozwiązań w zakresie systemów identyfikacji, sieci przemysłowych, detekcji i pomiarów. Jako Product Manager odpowiedzialny za systemy identyfikacji przemysłowej RFID, rozwiązania do sieci przemysłowych oraz systemy bezpieczeństwa.

 • Damian Dudło
  Specjalista ds. Wdrożeń PLM / PLM Solutions Specialist
  KS Automotive Sp. z o.o.


  OPIS TEMATU

  Damian Dudło absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i specjalności Systemy Informatyczne w Technologiach Przemyłowych. Od ponad 5 lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań klasy PLM w szczególności umożliwiających programowanie robotów przesyłowych offline jak i pozwalających na symulacje, analizę i optymalizacje procesów produkcyjnych i logistycznych

 • Sebastian Perz
  Sales Engineer
  KUKA Polska

  Absolwent Politechniki Śląskiej, z firmą KUKA Roboter związany od 1,5 roku jako Inżynier sprzedaży. Zajmuje się doradztwem pod kątem doboru robotów, nawiązywaniem i utrzymywanie kontaktu z Klientami firmy.

butt2

Główny Partner 

Partnerzy


Partnerzy merytoryczni

  

Partnerzy medialni

 


 

Poprzednia edycja

 

 

.

 Cena biletów tylko
349zł

Uczestnicy konferencji:


gears

Poznają prelekcje ekspertów wiodących zakładów przemysłowych w Polsce


gears

Mają zapewniony lunch


gears

Nawiążą kontakty z przedstawicielami obszaru produkcji, robotyki i automatyki przemysłowej


gears

Otrzymają certyfikat zaświadczający udział w konferencji

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

gupadoc  Obowiązkowa rejestracja online  gupadoc Materiały dla firm uczestniczących  gupadoc  Liczba miejsc ograniczona
gupadoc  Uczestnictwo osób spoza grupy docelowej konferencji, rozpatrywane jest w trybie indywidualnycm

Zostań sponsorem

Aby uzyskać więcej informacji na temat uczestników i możliwości zaprezentowania się podczas konferencji robotyki przemysłowej prosimy o kontakt z Magdaleną Bednarek pod adresem magdalena.bednarek@trademedia.us

Tel.: 22 852 44 15 wew. 106

Zostań prelegentem

Poszukujemy ekspertów ze wszystkich obszarów robotyki przemysłowej, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i wymienić pomysłami z innymi inżynierami w swojej branży. Współpracuj z nami! Zainteresowanych prosimy o kontakt z Magdaleną Bednarek pod adresem magdalena.bednarek@trademedia.us

Tel.: 22 852 44 15 wew. 106

Organizator:

ce

Magazyn „Control Engineering”, od 65 lat wydawany w USA, jest wiodącą na świecie marką w dziedzinie technologii automatyki przemysłowej, z siedmioma edycjami czasopisma na całym świecie. Pod marką „Control Engineering” od 2004 roku organizujemy w Polsce konferencje przemysłowe. Dlatego jesteśmy dumni, mogąc ogłosić drugą edycję tej ważnej konferencji.

Lokalizacja konferencji

Konferencja odbędzie się w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum we Wrocławiu, Pl. Konstytucji 3 Maja 3, sala Conference Hall C.

 

Nie czekaj aż zabraknie miejsc i zgłoś swoje uczestnictwo w konferencji

butt

ZAREJESTRUJ SIĘ