ROBOTECH TO…

… jedna z najważniejszych konferencji na polskim rynku w dziedzinie robotyki i nowych technologii. Jej uczestnikami są profesjonaliści jak również osoby zainteresowane tą tematyką. Kolejna już edycja konferencji staję się wspaniałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń między środowiskami biznesu, nauki, inżynierów robotyków oraz wszystkich zainteresowanych. Wydarzenie to będzie miejscem ważnej debaty dotyczącej innowacji, szans oraz zagrożeń jakie dotyczą robotyki i nowych technologii w otaczającym nas świecie.

 Grupa Docelowa

gupadoc  Dyrektorzy fabryk  gupadoc  Inżynierowie robotycy  gupadoc  Przedstawiciele sektora państwowego  gupadoc  Automatycy  gupadoc  Środowisko akademickie  gupadoc  Wszyscy zainteresowani tematyką robotyzacji i nowych technologii  gupadoc

Nasi Eksperci

 • Dobromiła Struzik-Włodarska
  Prowadząca, Inżynier robotyk, współwłaściciel robotycy.com

  OPIS TEMATU

  Absolwentka Politechniki Krakowskiej (kierunek Automatyka i Robotyka) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Stosunki Międzynarodowe). W 2006 r. podjęła pracę na terenie fabryki Volkswagena pod Poznaniem, w firmie świadczącej usługi utrzymania ruchu, jako robotyk-automatyk. Po prawie dwóch latach rozpoczęła trwającą do 2015 współpracę z Fiatem w Bielsku-Białej (czyli z przedsiębiorstwem FCA Powertrain Poland), jako inżynier utrzymania ruchu. Do obowiązków należało przede wszystkim wsparcie działu utrzymania ruchu przy bardziej zaawansowanych problemach na linii produkcyjnej, głównie związanych z robotami, dbałość o stacje w wymiarze prewencji UR i współpraca przy tworzeniu nowych stanowisk. Miała wpływ na rozwiązania zastosowane w hali produkcyjnej, aby nowe stanowiska były zoptymalizowane i wykorzystywały nowości na rynku rozwiązań przemysłowych. Od 5 lat prowadzi wraz z mężem firmę robotycy.com, zajmującą się przede wszystkim pisaniem i wdrażaniem programów na roboty przemysłowe w celu stworzenia nowych stanowisk lub dodania  kolejnych obsługiwanych produktów. Działanie obejmuje różne branże: spożywczą, drzewną, automotive itd. przy szeroko pojętym handlingu (również z conveor tracking), millingu, prasach, myjkach.
  Przez cały czas stara się też być obecna na spotkaniach branżowych, targach oraz seminariach w kraju i zagranicą – jest osobą znaną w środowisku robotyki. Swoją wiedzę uzupełnia na wielu kursach. Jej ostatnią pasją są zagadnienia clean code stosowane w robotyce.

 • Szymon Wojtasik
  Inżynier robotyki
  General Motors Manufacturing Poland

  OPIS TEMATU

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (kierunek mechatronika). Od 3 lat pracuje w GMMP na stanowisku inżyniera robotyka. Zajmuje się wdrażaniem nowych rozwiązań w dziedzinie robotyki, oraz tworzeniem standardu programowania obowiązującego w europejskich fabrykach Opla.

 • Krzysztof Kamiński
  Prezes zarządu spółki ALNEA

  OPIS TEMATU

  Absolwent Prawa i Administracji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenia produkcyjne zdobywał w takich firmach, jak: Michelin, Case New Holland, Kongsberg Automotive, ArcelorMittal i innych. Zajmował stanowiska od technologa, przez inżyniera procesu, inżyniera produktu, kierownika działu technicznego do kierownika produkcji i kierownika utrzymania ruchu. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa zarządu spółki ALNEA oraz kierownika naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. W tym obszarze spółka realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pod roboczą nazwą „oko dla robota”. W jego wyniku ma powstać elastyczny system pozycjonowania robota w przestrzeni, współpracujący z dostępnymi na rynku robotami. Firma ALNEA zajmuje się robotyzowaniem i automatyzowaniem procesów produkcyjnych, takich jak: szeroko pojęta produkcja elektroniki, montaż części, testy pneumatyczne i helowe, elektryczne i funkcjonalne, pakowanie, paletyzowanie, lutowanie, klejenie, plazmowanie, spawanie i inne. Ponadto firma ALNEA ściśle współpracuje z KUKA Robotics w dziedzinie lutowania, oferując pakiet lutujący ZEUS-100 dla robotów z rodziny AGILUS.

 • Jarosław Panasiuk
  Pracownik naukowy
  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

  Dr inż. Jarosław Panasiuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w roku 1999 na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności mechanika. W roku 2007 ukończył studia MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie pracuje na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT i zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyzacją produkcji, modelowaniem i projektowaniem układów robotyki oraz zagadnieniami dotyczącymi systemów wizyjnych i systemów automatyki budynkowej i sieci neuronowych. Jest pomysłodawcą i jednym z współtwórców największego w Polsce laboratoriów robotyki przemysłowej, które to laboratorium powstało na Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Laboratorium wyposażone jest w pełni funkcjonalne stanowiska przemysłowe z piętnastoma robotami firm ABB, FANUC, KUKA i MITSUBISHI i umożliwiające nauczanie zagadnień z zakresu robotyzacji i automatyzacji produkcji. Jarosław Panasiuk jest współautorem wielu prac badawczych realizowanych na potrzeby wojska oraz wielu artykułów zarówno prezentowanych na konferencjach jak i zamieszczonych w literaturze naukowej oraz prasie branżowej z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji. Zainteresowania naukowe i badania dr. inż. Jarosława Panasiuka skupiają się wokół tematyki programowania robotów i robotyzacji produkcji oraz systemów wizyjnych jak również innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, sztucznej inteligencji i broni przeciwlotniczej.

 • Marek Kraft
  Adiunkt
  Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

  OPIS TEMATU

  Adiunkt w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej (IARiII) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na tymże wydziale. Od 2013 roku doktor nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, a także kierownik Laboratorium Systemów Wizyjnych IARiII. Absolwent studiów podyplomowych Menedżer Projektów B+R w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie obrazów oraz uczenie maszynowe w różnorodnych aplikacjach – robotyce, medycynie i nadzorze wizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji systemów wykorzystujących ww. metody w systemach wbudowanych. Brał udział w realizacji grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Laureat konkursu i kierownik grantu SKILLS FNP. Stypendysta w projekcie „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'”. Autor licznych publikacji naukowych. Członek międzynarodowych organizacji ACM (Association for Computing Machinery) i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Współpracuje z przemysłem jako uczestnik staży i konsultant. Jako popularyzator nauki i robotyki uczestniczył wielokrotnie w organizowanych na Politechnice imprezach: Nocy Naukowców i Festiwalu Robotyki CyberBot, a także w projekcie „Robotycy – współcześni czarodzieje” finansowanym przez FNP, adresowanym do młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

 • Paweł Pacek
  Wicedyrektor
  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  OPIS TEMATU

  Prawnik, absolwent WPiA KUL, Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego SGH, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW. Przez wiele lat zajmował się zarządzaniem funduszami UE m.in. związanych z cyfryzacją administracji oraz budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. Obecnie Wicedyrektor w Biurze Rozwoju i Innowacji ARP S.A. gdzie zajmuje się m.in. wsparciem rozwoju innowacyjnych branż przemysłu takich jak technologie kosmiczne oraz robotyka i automatyka przemysłowa.

 • Karol Kowalczyk
  Marketing Manager
  Balluff Sp. z o.o.


  OPIS TEMATU

  Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Z branżą automatyki przemysłowej i energetyki związany jest od 9 lat. Od 2016 roku pracuje w polskim oddziale firmy Balluff, niemieckiego producenta rozwiązań w zakresie systemów identyfikacji, sieci przemysłowych, detekcji i pomiarów. Jako Product Manager odpowiedzialny za systemy identyfikacji przemysłowej RFID, rozwiązania do sieci przemysłowych oraz systemy bezpieczeństwa.

 • Damian Dudło
  Specjalista ds. Wdrożeń PLM
  KS Automotive Sp. z o.o.


  OPIS TEMATU

  Damian Dudło absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i specjalności Systemy Informatyczne w Technologiach Przemyłowych. Od ponad 5 lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań klasy PLM w szczególności umożliwiających programowanie robotów przesyłowych offline jak i pozwalających na symulacje, analizę i optymalizacje procesów produkcyjnych i logistycznych

 • Sebastian Perz
  Inżynier sprzedaży
  KUKA Polska


  OPIS TEMATU

  Absolwent Politechniki Śląskiej, z firmą KUKA Roboter związany od 1,5 roku jako Inżynier sprzedaży. Zajmuje się doradztwem pod kątem doboru robotów, nawiązywaniem i utrzymywanie kontaktu z Klientami firmy.

 • Krzysztof Walas
  Adiunkt
  Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

  OPIS TEMATU

  Adiunkt w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej (IAiII), Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W trakcie studiów jeden semestr spędził, w ramach programu Socrates-Erasmus, na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku pracował jako asystent, a od października 2012 pracuje jako adiunkt w IAiII Politechniki Poznańskiej. Od 01.08.2014 do 30.09.2015 odbywał staż podoktorski na University of Birmingham, Wydział Informatyki, Laboratorium Robotów Inteligentnych, udział w projekcie PaCMan finansowanym z 7 Programu Ramowego.
  Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości. Jest autorem lub współautorem 32 publikacji. W latach 2011-13 był kierownikiem grantu Preludium finansowanego przez NCN. W bieżącym roku został lauretatem VII edycji konkursu Lider organizowanego przez NCBiR (3 lokata na liście rankingowej) i przez najbliższe 3 lata będzie kierownikiem projektu dotyczącego manipulacji obiektów elastycznych. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego – 1st International Workshop on Perception for Mobile Robots Autonomy – PEMRA 2012 oraz współorganizatorem UoB Highly Occluded Object Challenge (UoB-HOOC), w ramach 1st International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ICCV 2015, Santiago, Chile. W kolejnym roku był jednym z przewodniczących 2nd International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ECCV 2016, Amsterdam, Holandia. Od 2009 roku członek IEEE Robotics and Automation Society. Jest także narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. W swojej karierze prowadził także prelekcje dla dzieci i młodzieży podczas takich imprez jak Cyberbot – Festiwal Robotyki, Festiwal Nauki i Sztuki, Europejski Tydzień Robotyki oraz jako zaproszony gość w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 • Mateusz Bach
  Specjalista ds. zrobotyzowanych linii produkcyjnych
  Intek Sp. z o.o.


  OPIS TEMATU

  W firmie Intek pracuje od trzech lat. Głównie zajmuje się projektowaniem i uruchamianiem zrobotyzowanych linii produkcyjnych oraz wdrażaniem nowych rozwiązań. Do zakresu obowiązków należy programowanie robotów przemysłowych, sterowników PLC, paneli HMI (interfejs komunikacyjny człowiek-maszyna). Absolwent wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie studiował automatykę i robotykę.

 • Maciej Kopczyński
  Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji
  Photon Entertainment Sp. z o.o.


  OPIS TEMATU

  Maciej Kopczyński jest współtwórcą spółki Photon Entertainment, w której odpowiada za wsparcie sprzedaży i promocję produktu. Jest równocześnie pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Współtworzy również dwa inne startupy: Riftcat oraz MakeIT. Ukończył kierunek informatyka na Wydziale Informatyki oraz kierunek elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jest opiekunem wielu innowacyjnych projektów studenckich, które odniosły sukces w konkursach międzynarodowych jak i regionalnych: Imagine Cup, Brussels Innova, Podlaski Akcelerator Innowacji, Mój Pomysł Mój Biznes czy Technotalenty. Część z nich przerodziła się w startupy. Aktywnie pracuje na rzecz propagowania przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości na swojej uczelni.

 • Krzysztof Ilnicki
  Manager Produktu
  Encon-Koester Sp. z o.o. Sp. k.


  OPIS TEMATU

  Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektroniki. Od ponad dwóch lat związany z 1Encon Industry Group, początkowo jako inżynier Systemów Automatyki w firmie Encon, gdzie miał możliwość poznania zagadnień programowania i uruchomienia systemów automatyzacji produkcji w oparciu o sterowniki PLC, systemy HMI, układy napędowe jak również systemy zrobotyzowane. Obecnie na stanowisku Menadżera Produktu w dziale robotów przemysłowych w firmie Encon-Koester. Odpowiedzialny za dobór, wsparcie techniczne oraz wprowadzanie na rynek rozwiązań z robotami współpracującymi jak również autonomicznego transportu wewnątrz zakładu.

 • Rafał Kluska
  CEO pionu sprzedaży i serwisu
  Güdel Sp. z o.o.

  OPIS TEMATU

  Z pasją angażuje się w swoją pracę i sukcesy klientów firmy Güdel w Polsce. Z powodzeniem wprowadza rozwiązania techniczne oparte na innowacyjnych koncepcjach i osiągnięciach. Miłośnik maszyn i robotów odpowiedzialny za rynek producentów maszyn, integratorów, dystrybutorów robotów oraz klientów końcowych.

Główny Partner 

Partnerzy


Partnerzy merytoryczni

  

Partnerzy medialni

  

Poprzednia edycja

 

 

.

 Cena biletów tylko
349zł

Uczestnicy konferencji:


gears

Poznają prelekcje ekspertów wiodących zakładów przemysłowych w Polsce


gears

Mają zapewniony lunch


gears

Nawiążą kontakty z przedstawicielami obszaru produkcji, robotyki i automatyki przemysłowej


gears

Otrzymają certyfikat zaświadczający udział w konferencji

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

gupadoc  Obowiązkowa rejestracja online  gupadoc Materiały dla firm uczestniczących  gupadoc  Liczba miejsc ograniczona
gupadoc  Uczestnictwo osób spoza grupy docelowej konferencji, rozpatrywane jest w trybie indywidualnym

Zostań sponsorem

Aby uzyskać więcej informacji na temat uczestników i możliwości zaprezentowania się podczas konferencji robotyki przemysłowej prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Bednarek pod adresem magdalena.bednarek@trademedia.us

Tel.: 22 852 44 15 wew. 106

Zostań prelegentem

Poszukujemy ekspertów ze wszystkich obszarów robotyki przemysłowej, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i wymienić pomysłami z innymi inżynierami w swojej branży. Współpracuj z nami! Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Bednarek pod adresem magdalena.bednarek@trademedia.us

Tel.: 22 852 44 15 wew. 106

Organizator:

ce

Magazyn „Control Engineering”, od 65 lat wydawany w USA, jest wiodącą na świecie marką w dziedzinie technologii automatyki przemysłowej, z siedmioma edycjami czasopisma na całym świecie. Pod marką „Control Engineering” od 2004 roku organizujemy w Polsce konferencje przemysłowe. Dlatego jesteśmy dumni, mogąc ogłosić drugą edycję tej ważnej konferencji.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Bednarek pod adresem magdalena.bednarek@trademedia.us Tel.: 22 852 44 15 wew. 106

Nie czekaj aż zabraknie miejsc i zgłoś swoje uczestnictwo w konferencji

butt

Lokalizacja konferencji

Konferencja odbędzie się w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum we Wrocławiu,

ul. Pl. Konstytucji 3 Maja nr. 3, sala Conference Hall C.

ZAREJESTRUJ SIĘ