Nasi Eksperci

 • Szymon Wojtasik
  Inżynier robotyki
  Opel Manufacturing Poland

  OPIS TEMATU

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (kierunek mechatronika). Od 3 lat pracuje w GMMP na stanowisku inżyniera robotyka. Zajmuje się wdrażaniem nowych rozwiązań w dziedzinie robotyki, oraz tworzeniem standardu programowania obowiązującego w europejskich fabrykach Opla.

 • Vanessa Braum
  Inżynier robotyki
  Opel Manufacturing Poland


  OPIS TEMATU

  Absolwentka Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Wiesbaden na zintegrowanym kierunku studiów inżynierskich o specjalności mechatronika w Rüsselsheim. Od czterech lat pracuje na stanowisku inżyniera robotyki w europejskiej jednostce GM. Opracowuje i waliduje nowe standardy oprogramowania robotów przemysłowych dla fabryk Opla w Europie. Wspiera wdrożenie do produkcji nowej funkcjonalności oprogramowania robotów przemysłowych oraz wdraża udoskonalenia w obszarze robotyki w europejskich fabrykach Opla.

 • Krzysztof Kamiński
  Prezes zarządu spółki ALNEA  OPIS TEMATU

  Absolwent Prawa i Administracji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenia produkcyjne zdobywał w takich firmach, jak: Michelin, Case New Holland, Kongsberg Automotive, ArcelorMittal i innych. Zajmował stanowiska od technologa, przez inżyniera procesu, inżyniera produktu, kierownika działu technicznego do kierownika produkcji i kierownika utrzymania ruchu. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa zarządu spółki ALNEA oraz kierownika naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. W tym obszarze spółka realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pod roboczą nazwą „oko dla robota”. W jego wyniku ma powstać elastyczny system pozycjonowania robota w przestrzeni, współpracujący z dostępnymi na rynku robotami. Firma ALNEA zajmuje się robotyzowaniem i automatyzowaniem procesów produkcyjnych, takich jak: szeroko pojęta produkcja elektroniki, montaż części, testy pneumatyczne i helowe, elektryczne i funkcjonalne, pakowanie, paletyzowanie, lutowanie, klejenie, plazmowanie, spawanie i inne. Ponadto firma ALNEA ściśle współpracuje z KUKA Robotics w dziedzinie lutowania, oferując pakiet lutujący ZEUS-100 dla robotów z rodziny AGILUS.

 • Jarosław Panasiuk
  Pracownik naukowy
  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

  Dr inż. Jarosław Panasiuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w roku 1999 na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności mechanika. W roku 2007 ukończył studia MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie pracuje na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT i zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyzacją produkcji, modelowaniem i projektowaniem układów robotyki oraz zagadnieniami dotyczącymi systemów wizyjnych i systemów automatyki budynkowej i sieci neuronowych. Jest pomysłodawcą i jednym z współtwórców największego w Polsce laboratoriów robotyki przemysłowej, które to laboratorium powstało na Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Laboratorium wyposażone jest w pełni funkcjonalne stanowiska przemysłowe z piętnastoma robotami firm ABB, FANUC, KUKA i MITSUBISHI i umożliwiające nauczanie zagadnień z zakresu robotyzacji i automatyzacji produkcji. Jarosław Panasiuk jest współautorem wielu prac badawczych realizowanych na potrzeby wojska oraz wielu artykułów zarówno prezentowanych na konferencjach jak i zamieszczonych w literaturze naukowej oraz prasie branżowej z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji. Zainteresowania naukowe i badania dr. inż. Jarosława Panasiuka skupiają się wokół tematyki programowania robotów i robotyzacji produkcji oraz systemów wizyjnych jak również innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, sztucznej inteligencji i broni przeciwlotniczej.

 • Marek Kraft
  Adiunkt
  Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

  OPIS TEMATU

  Adiunkt w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej (IARiII) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na tymże wydziale. Od 2013 roku doktor nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, a także kierownik Laboratorium Systemów Wizyjnych IARiII. Absolwent studiów podyplomowych Menedżer Projektów B+R w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie obrazów oraz uczenie maszynowe w różnorodnych aplikacjach – robotyce, medycynie i nadzorze wizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji systemów wykorzystujących ww. metody w systemach wbudowanych. Brał udział w realizacji grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Laureat konkursu i kierownik grantu SKILLS FNP. Stypendysta w projekcie „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'”. Autor licznych publikacji naukowych. Członek międzynarodowych organizacji ACM (Association for Computing Machinery) i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Współpracuje z przemysłem jako uczestnik staży i konsultant. Jako popularyzator nauki i robotyki uczestniczył wielokrotnie w organizowanych na Politechnice imprezach: Nocy Naukowców i Festiwalu Robotyki CyberBot, a także w projekcie „Robotycy – współcześni czarodzieje” finansowanym przez FNP, adresowanym do młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

 • Bartosz Sokoliński
  Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji
  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  OPIS TEMATU

  Doradca, inwestor, wizjoner. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.

 • Karol Kowalczyk
  Marketing Manager
  Balluff Sp. z o.o.

  OPIS TEMATU

  Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Z branżą automatyki przemysłowej i energetyki związany jest od 9 lat. Od 2016 roku pracuje w polskim oddziale firmy Balluff, niemieckiego producenta rozwiązań w zakresie systemów identyfikacji, sieci przemysłowych, detekcji i pomiarów. Jako Product Manager odpowiedzialny za systemy identyfikacji przemysłowej RFID, rozwiązania do sieci przemysłowych oraz systemy bezpieczeństwa.

 • Damian Dudło
  Specjalista ds. Wdrożeń PLM
  KS Automotive Sp. z o.o.

  OPIS TEMATU

  Damian Dudło absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i specjalności Systemy Informatyczne w Technologiach Przemyłowych. Od ponad 5 lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań klasy PLM w szczególności umożliwiających programowanie robotów przesyłowych offline jak i pozwalających na symulacje, analizę i optymalizacje procesów produkcyjnych i logistycznych

 • Sebastian Perz
  Inżynier sprzedaży
  KUKA Polska

  OPIS TEMATU

  Absolwent Politechniki Śląskiej, z firmą KUKA Roboter związany od 1,5 roku jako Inżynier sprzedaży. Zajmuje się doradztwem pod kątem doboru robotów, nawiązywaniem i utrzymywanie kontaktu z Klientami firmy.

 • Krzysztof Walas
  Adiunkt
  Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

  OPIS TEMATU

  Adiunkt w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej (IAiII), Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W trakcie studiów jeden semestr spędził, w ramach programu Socrates-Erasmus, na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku pracował jako asystent, a od października 2012 pracuje jako adiunkt w IAiII Politechniki Poznańskiej. Od 01.08.2014 do 30.09.2015 odbywał staż podoktorski na University of Birmingham, Wydział Informatyki, Laboratorium Robotów Inteligentnych, udział w projekcie PaCMan finansowanym z 7 Programu Ramowego.
  Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości. Jest autorem lub współautorem 32 publikacji. W latach 2011-13 był kierownikiem grantu Preludium finansowanego przez NCN. W bieżącym roku został lauretatem VII edycji konkursu Lider organizowanego przez NCBiR (3 lokata na liście rankingowej) i przez najbliższe 3 lata będzie kierownikiem projektu dotyczącego manipulacji obiektów elastycznych. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego – 1st International Workshop on Perception for Mobile Robots Autonomy – PEMRA 2012 oraz współorganizatorem UoB Highly Occluded Object Challenge (UoB-HOOC), w ramach 1st International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ICCV 2015, Santiago, Chile. W kolejnym roku był jednym z przewodniczących 2nd International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ECCV 2016, Amsterdam, Holandia. Od 2009 roku członek IEEE Robotics and Automation Society. Jest także narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. W swojej karierze prowadził także prelekcje dla dzieci i młodzieży podczas takich imprez jak Cyberbot – Festiwal Robotyki, Festiwal Nauki i Sztuki, Europejski Tydzień Robotyki oraz jako zaproszony gość w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 • Maciej Kopczyński
  Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji
  Photon Entertainment Sp. z o.o.

  OPIS TEMATU

  Maciej Kopczyński jest współtwórcą spółki Photon Entertainment, w której odpowiada za wsparcie sprzedaży i promocję produktu. Jest równocześnie pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Współtworzy również dwa inne startupy: Riftcat oraz MakeIT. Ukończył kierunek informatyka na Wydziale Informatyki oraz kierunek elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jest opiekunem wielu innowacyjnych projektów studenckich, które odniosły sukces w konkursach międzynarodowych jak i regionalnych: Imagine Cup, Brussels Innova, Podlaski Akcelerator Innowacji, Mój Pomysł Mój Biznes czy Technotalenty. Część z nich przerodziła się w startupy. Aktywnie pracuje na rzecz propagowania przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości na swojej uczelni.

 • Krzysztof Ilnicki
  Manager Produktu
  Encon-Koester Sp. z o.o. Sp. k.

  OPIS TEMATU

  Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektroniki. Od ponad dwóch lat związany z 1Encon Industry Group, początkowo jako inżynier Systemów Automatyki w firmie Encon, gdzie miał możliwość poznania zagadnień programowania i uruchomienia systemów automatyzacji produkcji w oparciu o sterowniki PLC, systemy HMI, układy napędowe jak również systemy zrobotyzowane. Obecnie na stanowisku Menadżera Produktu w dziale robotów przemysłowych w firmie Encon-Koester. Odpowiedzialny za dobór, wsparcie techniczne oraz wprowadzanie na rynek rozwiązań z robotami współpracującymi jak również autonomicznego transportu wewnątrz zakładu.

 • Rafał Kluska
  CEO pionu sprzedaży i serwisu
  Güdel Sp. z o.o.

  OPIS TEMATU

  Z pasją angażuje się w swoją pracę i sukcesy klientów firmy Güdel w Polsce. Z powodzeniem wprowadza rozwiązania techniczne oparte na innowacyjnych koncepcjach i osiągnięciach. Miłośnik maszyn i robotów odpowiedzialny za rynek producentów maszyn, integratorów, dystrybutorów robotów oraz klientów końcowych.

 • Krzysztof Sas
  Ekspert ds. Systemów Automatyki
  ROBOTIZE

  OPIS TEMATU

  Krzysztof Sas karierę rozpoczynał jako programista języków wysokopoziomowych w projektach z zakresu Industrial IT. Robotyką przemysłową zajmuje się od 6 lat, początkowo jako programista, a następnie lider projektów i zespołu robotyki przemysłowej. Przez ten intensywny okres wdrażał systemy zrobotyzowane głównie w przemyśle automotive i FMCG. Od roku prowadzi własną firmę konsultingowo/wdrożeniową Robotize.

 • Tomasz Szpikowski
  Prezes Zarządu
  Bergman Engineering

  OPIS TEMATU

  Tomasz Szpikowski - przedsiębiorca oraz inwestor. Jako anioł biznesu inwestuje w młode polskie startupy, posiadające innowacyjną technologię lub rozwiązania. Swoją przygodę z biznesem zaczął w 1999 roku, gdy razem ze swoim wspólnikiem założył firmę Work Service S.A., dziś największą polską firmę rekrutacyjną, w której przez 10 lat piastował stanowisko prezesa zarządu. W 2008 roku został uhonorowany tytułem Przedsiębiorcy Roku Ernst & Young w kategorii nowy business oraz Nagrodą Johny Walker – „Keep Walking”.
  Obecnie Tomasz Szpikowski jest prezesem zarządu firmy Bergman Engineering. Pierwszej w Polsce firmy, która dostarcza zarówno specjalistów, jak i gotowe, innowacyjne rozwiązania inżynierskie dla branż: motoryzacyjnej, energetycznej i lotniczej.

 • Dawid Woźniak
  Kierownik ds. Kluczowych Klientów Działu Robotyki
  Yaskawa Polska Sp. z o.o.

  OPIS TEMATU

  Z automatyką i robotyką związany od 14 lat. Ponad 10 lat doświadczenia u japońskich i amerykańskich producentów automatyki. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pragmatyk, uparcie szukający złotego środka w każdej sytuacji. Jedyne akceptowalne rozwiązanie to win-win.

 • Sebastian Banaszek
  Prezes Zarządu
  Dron House S.A.

  OPIS TEMATU

  Prezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny w Dron House S.A. Właściciel banaszek group, założyciel UAVO Polish Group. Licencjonowany Operator bezzałogowych statków powietrznych (VLOS, BVLOS). Ekspert z zakresu wdrażania systemów BSP i antyBSP. Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, licencjonowany zarządca nieruchomości i doradca na rynku nieruchomości. Autor publikacji naukowych i ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. W latach 2003 - 2012 adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012 - 2014 adiunkt w Katedrze Zasobów Nieruchomości na WGiGP, UWM Olsztyn. Długoletni współpracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenia zawodowego nabierał w ramach wieloletniej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku robót geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości. Umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami potwierdził jako Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Olsztynie, gdzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój infrastruktury nieruchomości kolejowych na obszarze całego województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 • Ewa Łabno-Falęcka
  Head of Corporate Communication and External Affairs
  Mercedes-Benz Manufacturing Poland
  OPIS TEMATU

  Z wykształcenia filolożka, doktorat na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy). Ma doświadczenie w sektorze nauki (pracowała naukowo m.in. na UJ w Krakowie i Uniwersytecie w Tybindze), dyplomacji (w latach 1993-1999 była radcą do spraw kultury w ambasadzie RP w Bonn/Niemcy) i motoryzacji – od 2000 roku dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska, od 2016 – dyrektor marketingu, komunikacji korporacyjnej i relacji zewnetrznych. Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. Golden Arrow, PRotony, „Osobowość Marketingu Roku: Thinking outside of the Box” (MediaRun); dwukrotnie nominowana do European Excellence Award; redaktor naczelna kwartalnika „Magazyn Mercedes-Benz”. Odznaczona „Za Zasługi dla Transportu RP” (odznaka resortowa Ministerstwa Infrastruktury). Obok zainteresowań zwodowych przyszłością „smart cities, smart mobility” ma żyłkę społecznikowską: współzałożycielka i pierwsza prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (2006-2010) i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008-2012); Członkini Rady Marek SUPERBRANDS POLSKA i Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

 

 

 

Główny Partner 

 

 

Partnerzy 

 

Partnerzy merytoryczni

 

 

Partnerzy medialni 

ZAREJESTRUJ SIĘ