Get robotized or go home

CONFERENCE HALL C

Robotyzacja jest konieczna aby utrzymać konkurencyjność i tempo wzrostu naszego przemysłu. W prezentacji na podstawie przykładowych wdrożeń pokazane zostanie dlaczego musimy wdrażać roboty z punktu widzenia ekonomicznego, jakościowego i bhp.

Przedstawione zostanie również podejście do tematu robotyzacji ścieżką innego spojrzenia na procesy i przeprojektowania ich pod automatyzację, zamiast automatyzacji takimi jakie są.

Konferencja