MES 4.0: Akwizycja danych a genealogia produkcji w maszynach zrobotyzowanych.

CONFERENCE HALL C

Tematem prezentacji będzie określenie potrzeb związanych z akwizycją danych w maszynach zrobotyzowanych na przykładzie kabin spawalniczych. Omówiona zostanie idea wprowadzenia systemu MES, oraz warstwowego historyzowania sygnałów jakościowych i biznesowych. Dlaczego warto zbierać dane z robotów, do czego te dane mogą być wykorzystywane, jak ważne jest to, żeby myśleć o geneaologii produkcji już na etapie pierwszych rozmów z dostawcami robotów i stanowisk zautomatyzowanych? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w prelekcji.

Agenda:

– Wprowadzenie do systemu MES
– Geneaologia produkcjicw maszynach zrobotyzowanych
– Wytyczne do dostawców maszyn zrobotyzowanych

 


 

Facebook
LinkedIn