Mistrzostwa Polski Robotów

CONFERENCE HALL C

Podczas prezentacji omówione zostaną podstawowe potrzeby w zakresie nauczania robotyki w związku z rozwojem przemysłu 4.0. Pokazane zostaną modele kształcenia wypracowane przez Instytut Inwentyki od roku 2010. Zdefiniowane zostaną takie pojęcia jak Liga Robotów oraz Mistrzostwa Polski Robotów. Ukazany będzie potencjalny obszar współpracy między przemysłem i jednostkami kształcącymi dla różnych grup wiekowych. Zasygnalizowany będzie rozwój projektu w latach 2020-2025.  Przedstawiona będzie potencjalna lista konkurencji oraz omówione będą zasady i harmonogram współpracy podczas Mistrzostw Polski Robotów w roku 2020.

Facebook
LinkedIn