Układy sensoryczne i sterowania we współczesnych robotach mobilnych

CONFERENCE HALL C

Wysokie wymagana, jakie są stawiane współczesnym robotom wymuszają na producentach stosowanie najnowszych technologii w zakresie układach sensorycznych, nawigacji i sterowania. Duży nacisk kładziony jest również na niezawodność działania oraz systemy bezpieczeństwa. Wszystkie te systemy zostaną zaprezentowane i omówione na przykładzie najnowszych produktów opracowanych przy współpracy firmy Lean-Tech z Politechniką Wrocławską.

Facebook
LinkedIn