speaker-info

Jarosław Szrek

Research and Development Robotics Team Manager, Lean-Tech Sp. z o.o.

Dr inż. Jarosław Szrek, absolwent Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki, obecnie adiunkt w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, Kierownik Laboratorium Mechatroniki i Robotyki. Założyciel czasopisma naukowego „Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences”, współzałożyciel i Sekretarz Stowarzyszenia Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów „PK TMM”, założyciel i opiekun naukowy Koła Naukowego „Synergia”, inicjator i przewodniczący cyklu konferencji naukowych Ko-
oper field.

Od samego początku pracy naukowej bardzo aktywnie działa na polu organizacyjnym i badawczym, gdzie dominującymi stały się zagadnienia dotyczące mechatroniki i robotyki mobilnej. Zajmuje się, konstruowaniem robotów, w szczególności robotów mobilnych, w tym układów sensorycznych, komunikacji, lokalizacji, sterowania oraz algorytmów analizy i interpretacji otoczenia, kładąc nacisk na praktyczny aspekt i potencjał aplikacyjny wyników badań. W ramach prac własnych wykonał kilka platform mobilnych o różnych układach jezdnych na potrzeby analizy ich zachowania podczas poruszania się w nierównym terenie przy obecności przeszkód.

W ostatnim czasie zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe systemu autonomicznych robotów transportowych AGV we współpracy z firmą Lean-Tech.

Prelekcje

Układy sensoryczne i sterowania we współczesnych robotach mobilnych

CONFERENCE HALL C

Wysokie wymagana, jakie są stawiane współczesnym robotom wymuszają na producentach stosowanie najnowszych technologii w zakresie układach sensorycznych, nawigacji i sterowania. Duży nacisk kładziony jest również na niezawodność działania oraz systemy bezpieczeństwa. Wszystkie te systemy zostaną zaprezentowane i omówione na przykładzie najnowszych produktów opracowanych przy współpracy firmy Lean-Tech z Politechniką Wrocławską.

czytaj więcej
Facebook
LinkedIn