speaker-info

Mariusz Michalski

Kierownik Działu Szkoleń, Pilz Polska Sp. z o.o.

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalizacji BHP w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Z przemysłem związany jest od 2001r, gdy rozpoczął pracę w dużej firmie farmaceutycznej w dziele Konserwacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyk. Z tematyką bezpieczeństwa maszyn związany od 2007r. Zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe z jednej strony wyposażyło go w wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne dotyczące elektrotechniki, z drugiej zaś umożliwiło szersze spojrzenie na tą tematykę, szczególnie jeśli chodzi o aspekty Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ergonomii przy obsłudze maszyn. Od 2014 r. związany z firmą Pilz Polska, gdzie kieruje działem szkoleń i realizuje kolejne projekty związane z tematyką bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania według ISO 9001, OSHAS 18002, ISO 14001 oraz tytuł Certified Machinery Safety Expert.

Jest autorem ponad pięciuset ocen zgodności maszyn, wielu publikacji i artykułów oraz brał udział w kilkuset projektach wdrożeniowych w zakładach z różnych gałęzi przemysłu.

Prelekcje

Współpraca człowieka z robotem – bezpieczne aplikacje czy fikcyjne wyobrażenia?

CONFERENCE HALL C

W trakcie prelekcji poruszone zostaną zagadnienia związane z bezpieczną współpracą człowieka z robotem: – droga w kierunku bezpiecznych aplikacji HRC, – pomiary sił kolizji robotów współpracujących, – bezpieczny dobór efektorów do powyższych aplikacji, – wykorzystanie technologii VR w aplikacjach wykorzystujących roboty.

czytaj więcej
Facebook
LinkedIn